Producenci i dostawcy

Współpraca z nami to możliwość skierowania swej oferty do szerokiej rzeszy potencjalnych klientów. Od wielu lat zaopatrujemy sklepy i hurtownie na obszarze ponad 30% Polski. Skorzystanie z naszej sieci dystrybucji to dotarcie do:

  • samodzielnych sklepów segmentu detalicznego
  • sieci handlowych
  • placówek gastronomicznych
  • stacji benzynowych
  • firm należących do grupy hurtów i pod hurtów

Duża skala zamówień połączona z efektywna akcja numeryczną na dużym obszarze działania daje wymierne efekty biznesowe w postaci:

  • budowy dystrybucji w sklepach, do których nie docierają przedstawiciele handlowi producenta,
  • wzrost wartości generowanej sprzedaży poprzez rożnego rodzaju programy motywacyjne,
  • szybkie wprowadzenie na rynek produktów nowych oraz sezonowych,
  • tworzenie pozytywnych relacji z klientami i budowa wizerunku producenta w rynku.

Każdy rok owocnej i profesjonalnej współpracy wieńczy spotkanie z partnerami handlowymi,  mające na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz opracowanie koncepcji działania na kolejne okresy. Podejście takie pozwala na budowanie długotrwałych relacji oraz kreowanie naszej pozycji na rynku, na warunkach korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron. Wspólnie podejmowane decyzje pozwalają tworzyć plany dostosowane do wymagań i ambicji wszystkich uczestników. Reasumując współpraca z nami powinna prowadzić do wypracowywanie rozwiązań, które przybliżają obie strony do realizacji celów biznesowych.

Do tej pory zaufali nam:

 

loga_Producent-01