Dotacje UE

„Dotacje na innowacje” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B do obsługi klientów biznesowych firmy „TEDI Dystrybucja””.

 

Celem projektu jest zautomatyzowanie prac dotyczących kompleksowej obsługi klienta przez Wnioskodawcę. Projekt polega na stworzeniu platformy do elektronicznej wymiany dokumentów handlowo-księgowych pomiędzy Wnioskodawcą a jego klientami.

W celu eliminacji problemów firmy wdrożone zostaną mechanizmy porządkujące obieg informacji i pracę w platformie. Pozwala na to elastyczność platformy, możliwość grupowania asortymentu oraz uporządkowanie informacji (np. zebranie całej korespondencji w jednym miejscu), a we współpracy z platformą internetową umożliwi centralne realizowanie zamówień, co przyniesie wymierne korzyści.

Dodatkowo dzięki narzędziu B2B (Business to Business) usprawniona zostanie współpraca i kontakt z odbiorcami, co ograniczy koszty ich obsługi.

Dzięki Integracji platformy B2B z systemami sprzedażowymi klasy ERP osiągnięte zostaną korzyści:

  • Podniesie się jakość obsługi Klientów
  • Zmniejszy się koszty wykonywania rutynowych czynności
  • Przyśpieszy się ewidencję zamówień Klientów i proces rozliczeń z nimi
  • Zwiększą się zyski ze sprzedaży poprzez szybszy cykl obsługi Klienta i możliwość ciekawszego prezentowania produktów
  • Wyeliminuje się ręczne przepisywanie danych.

Procesy biznesowe jakie będą występowały między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi po wdrożeniu projektu to:

  • Ofertowanie – oferta elektroniczna, zamiast przedstawiania papierowej wersji przez przedstawicieli handlowych
  • Realizacja zamówień – składanie zamówień za pośrednictwem platformy – elektronicznie
  • Magazynowanie – poziom zapasów na bieżąco jest aktualizowany za pośrednictwem platformy.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w siedzibie firmy pod adresem: Wylotowa 3A, 16-400 Suwałki

 

UE Logotypy

Linki:

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.rif.pfrr.pl