Segment detaliczny

Główny kierunek działalności naszej firmy skupiony jest na działalności dystrybucyjnej. Większość naszych klientów to sklepy należące do kanału tradycyjnego zarówno autonomiczne jak też przynależące do różnego rodzaju sieci. Nie tworzymy własnej sieci detalicznej by nie konkurować z naszymi partnerami. Mimo że współpraca z nami jest możliwa beż żadnych powiązań umownych to zachęcamy odbiorców do skorzystania z bardziej sformalizowanych form współpracy jakie owocują lepszym wsparciem i warunkami handlowymi.